Del 5 - F...

Integrera medarbetarengagemang i det dagliga arbetet och jämställ detta arbete med andra prioriterade ledningspunkter på arbetsplatsen.
Medarbetarengagemang får inte vara "det där andra" en anställd, chef eller ledare har att göra - i stället bör det vara vägen fram till hur man får arbetet gjort.
Engagemang handlar om att investera i de dagliga arbetsmomenten och måste införlivas som ett vedertaget begrepp i arbetsflödet, även när företaget förändras och antar nya former. När ledningen utvecklar nya affärsplaner och inriktningar för företaget kan chefer och ledare bli tvungna att "nollställa" de anställdas förväntningar, ge arbetstagarna nya resurser och se till att de har möjlighet att göra vad de gör bäst.

Att skapa en kultur av engagemang innebär mer än att fylla i en årlig medarbetarundersökning och sedan lämna resultatet vidare till ledningen, i hopp om att de på egen hand kommer att lära sig något av undersökningsresultaten och att dessa insikter kommer att förändra deras dagliga beteende.
 
Det krävs ett företag tar en närmare titt på de kritiska delarna av medarbetarengagemanget som är kopplade till prestanda och organisationens mänskliga kapitalstrategi.
 
Chefer och ledare bör hålla medarbetarengagemanget högt och prioriterat i sina dagliga kommunikationer - eftersom varje interaktion med anställda kan ha en inverkan på engagemang och organisatorisk prestanda.
0 Läs mer →